آمار کلی
تعداد کل اعضا (4196)
تمام کاربران آنلاين (1156)
تعداد کاربران شناخته شده (34)

اسلایدر

اخبار و اطلاعیه ها
دسته بندي اخبار 

دانشگاه های مرکز کلان مناطق آمایشی کشور

1. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران ( مرکز کلان منطقه یکم آمایشی کشور)

2. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز (مرکز کلان منطقه دوم آمایشی کشور)

3. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان (مرکز کلان منطقه سوم آمایشی کشور)

4. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز (مرکز کلان منطقه چهارم آمایشی کشور)

5. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز (مرکز کلان منطقه پنجم آمایشی کشور)

6. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان (مرکز کلان منطقه ششم آمایشی کشور)

7. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان (مرکز کلان منطقه هفتم آمایشی کشور)

8. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان (مرکز کلان منطقه هشتم آمایشی کشور)

9. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد (مرکز کلان منطقه نهم آمایشی کشور)

10. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران (مرکز کلان منطقه دهم آمایشی کشور)ارسال نظرات و پیشنهادات
دبیرخانه شورای هماهنگی کلان منطقه چهارم آمایشی کشور

لطفا توضيحات مورد نظر خود را وارد کنيد:
متن پيام
چگونه با شما ارتباط برقرار کنيم:
ايميل شما:
نام شما (انتخابي)
تلفن:
فاکس/نمابر:
  ارسال  پاک 

V5.1.0.0